Coaching aanpak en aanbod

Van jongs af aan wil ik al graag weten wat er speelt, waarom mensen doen zoals ze doen en hoe het anders, misschien ook beter kan. Van die nieuwsgierigheid heb ik mijn beroep gemaakt. Aandachtig luisteren, onbevooroordeeld onderzoeken en oog hebben voor individuen én het grotere geheel, zijn kenmerkend voor mijn aanpak als coach. Ik ben er altijd op gericht om mensen in contact te brengen met zichzelf, de onderstroom én om hen uit te nodigen om op basis van diepgaand inzicht daadwerkelijk stappen tot verandering te zetten. In mijn werk maak ik graag gebruik van methoden uit systemisch coachen.

“systemisch coachen is de kunst en de kunde om samen met een individuele cliënt of team de verborgen patronen en dynamieken in de systemen waar de cliënt deel van uitmaakt boven water te krijgen en hanteerbaar te maken en om de natuurlijke systemische intelligentie weer te laten stromen. Daardoor helpt de coach niet alleen de coachee om oplossingsruimte te vinden voor haar of zijn vraagstuk. Zij helpt de coachee (ook) om te putten uit de natuurlijke bron van systemische wijsheid, die misschien door de waan van alledag en de drukte van de wereld om ons heen tijdelijk onbereikbaar was”. (bron: Systemisch coachen. Jan Jacob Stam en Bibi Schreuder- uitgeverij Het Noorderlicht, 2016, blz. 4). Jan Jacob en Bibi hebben in 2000 het Bert Hellinger Instituut Nederland opgericht, hét opleidings-, kennis- en onderzoekscentrum voor systemisch werk in Nederland.

Heb je een vraagstuk op het snijvlak van werk en leven? Werk je in de technische sector of ben je momenteel werkzoekend? Ben je professional, vakspecialist of leidinggevende? 45-plusser of naaste van iemand met serieuze psychische problematiek? Dan ben ik graag je coach!

Ik help je om meer inzicht te krijgen in jezelf en de situatie/ het krachtenveld waarin je je bevindt, te ontdekken welke belemmerende en bevorderende patronen en dynamieken er spelen, jezelf opnieuw te verbinden met wat voor jou werkelijk belangrijk is, (opnieuw) zelf de regie te nemen én om concrete stappen te zetten om je situatie te verbeteren en je doelen te realiseren. Waar nodig reik ik je bovendien concrete handvatten aan die leiden tot verdere versterking van je persoonlijke vaardigheden. Met als resultaat: je wordt krachtiger, effectiever en gelukkiger in je werk en je leven.

Naast individuele coaching verzorg ik ook maatwerk workshops over specifieke werk-en loopbaanthema’s. Bijvoorbeeld over ‘veerkracht en vitaliteit’ en over ‘stappen zetten in je eigen loopbaan’. (zie 'Coachingopdrachten')Noloc beroepsregister