Vragen

Voor welke vragen kan je bij mij terecht?

 • Advies over vraagstukken op het gebied van opleiden, ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid van groepen medewerkers in organisaties

 • Ontwerpen en begeleiden van werkconferenties over uiteenlopende professionaliserings- en verandervraagstukken

 • Ontwikkelen en implementeren van maatwerk professionaliseringsprogramma’s voor specifieke groepen medewerkers (bijvoorbeeld leidinggevenden, projectmanagers, medewerkers in commerciële functies en rollen, vakspecialisten, nieuwe medewerkers)

 • Bouwen van interne academies

 • Stroomlijnen van HR Development processen

 • Projectmatig leidinggeven aan multidisciplinair samengestelde projectgroepen en HRD-collega’s

 • Begeleiden van kick-offs van project- en werkgroepengroepen

 • Aansturen en coachen van opleidingscoördinatoren

 • Selecteren van interne en externe preferred suppliers en kwaliteitsbewaking

 • Selecteren van interne en externe opleidingsaanbieders

 • Effectmeting van opleiding en ontwikkeling

 • Overdragen van kennis en ervaring op het vlak van leren en ontwikkelen aan collega’s en vakgenoten, intern en extern